E-Ticaret Güven Damgası

E-Ticaret Güven Damgası Uygulaması Başlıyor

Türkiye’de internetten alışveriş yapanların sayısı günden güne artıyor. E-Ticaret hacminin 2016 sonuna doğru 31 milyar TL civarına çıkması bekleniyor. Bununla birlikte e-ticarette güvenlik ile ilgili bir çok soru da alıcı ve satıcının kafasını kurcalıyor..

Güvenli E-Ticaret sitelerinde olmazsa olmazlardan en önemlisi SSL sertifikası kullanılmasıydı.Bununla birlikte adres, telefon bilgilerinin doğruluğu ve müşteri yorumlarının yanı sıra müşteri hizmetlerinin yaklaşımı da internetten alışveriş yapanlara ‘güvenilirlik’ ile ilgili yol gösteriyordu. Ancak ne yazık ki bu kontroller firmanın güvenilirliğini kanıtlamak için yeterli değildi. Sanal mağazalar üzerinden sanal ürünlerin satışa açılması, internetten alışveriş yapanların yaşadıkları mağduriyetlere son vermek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ Taslağı yayınlayarak, internet üzerinden satış yapan firmaların asgari ölçüde sağlaması gereken şartları ortaya koydu.

‘Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ Taslağı’nın ikinci bölümünde, güven damgası alma şartları belirtilmiştir. Buna göre, Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı asgari olarak aşağıdaki standartlara uyar:

a) Her türlü işlemin EV SSL sertifikası ile gerçekleştirilmesini sağlar.
b) Kartlı ödeme işlemlerinde 3DSecure ile ödeme imkânı sunar.
c) Türk Standardları Enstitüsü tarafından onaylı sızma testi firmalarından sızma testi
yaptırır ve bu testin sonucuna göre gerekli önlemleri alır.
ç) 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa ve ilgili
mevzuatına, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna
ve ilgili mevzuatına, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna ve ilgili
mevzuatına, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ve ilgili
mevzuatına, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanuna ve ilgili mevzuatına, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununa ve internet üzerinden satışı belirli şartlara bağlanan ya da yasak olan ürünlere ilişkin
mevzuat hükümlerine uygun süreçler tasarlar.
d) Elektronik ticaret ortamında çocukların korunmasına yönelik tedbirleri alır.
e) Stok bilgisi ve ürün özellikleri ile tedarik, kargo ve teslimat süreleri gibi hususlarda
taahhütlerine uygun hareket eder.
f) Sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli
bilgilendirmeleri yapar ve kargo takip imkânı sağlar.
g) Alıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini telefon aracılığıyla
iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunar. Talep ve şikâyetlerin etkin bir
şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlar.
(2) Güven damgası almak isteyen gerçek kişi hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet
sağlayıcının kendisinin, tüzel kişi hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının ise ortaklarının
ve yetkili temsilcilerinin Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş
olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bilişim suçlarından mahkûm
olmaması gerekir.
(3) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı iflas etmiş ise itibarın iadesi sağlanana
kadar güven damgası başvurusunda bulunamaz.

Güven damgası başvurusu

Güven damgası başvurusu hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı tarafından GDS’ye yapılır. Hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcının birden fazla elektronik ticaret ortamının bulunması halinde, güven damgası tahsis edilmesi istenen her bir elektronik ticaret ortamı için ayrı ayrı başvuruda bulunulur.

Bir e-ticaret kuruluşuna verilen Güven Damgası, Güven Damgası Sağlayıcısı tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ‘Güven damgası’ uygulamasını e-ticaret’te standartları yükselteceği için son derece önemli bir adım olarak görüyorum. Güven damgasına sahip olmak için eticaret sitesinde EV SSL sertifikası kullanılması, 3D Secure sistemi sağlanması, server-veritabanına TSE onaylı sızma testleri, kargo ve stok takibi, CRM sistemi kullanılması gibi şartlar olması gerçekten çok güzel.

SSL sertifikası demişken, halen sitenizde ssl kullanmıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz, hele ki eticaret yapıyorsanız.. ( SSL satın al / Ev ssl )

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*